Tạo Tài Khoản Gmail cho Trẻ Em

Tạo tài khoản Gmail dành trẻ em (dưới 13 tuổi) là dễ. Chỉ mất khoảng 10 phút vừa đọc (hoặc xem) vừa làm theo.

Phụ huynh có thể tìm hướng dẫn trên Google hoặc Youtube bằng cách gõ “tạo Gmail cho con”. 


Dưới đây là vài kết quả gợi ý: 

ĐỌC:
Cách tạo tài khoản Gmail cho con để học online
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/cach-tao-tai-khoan-gmail-cho-con-hoc-online-1381084

XEM:
Hướng dẫn tạo gmail cho con
https://www.youtube.com/watch?v=2YuB70sDEc8