Lịch thực hành Khóa 2022 Tháng 11:

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

USA2SE 6:15 tối

USA1SE 6:15 tối

USA2SE 6:15 tối

USA1SE 6:15 tối

USA2UW 7:15 tối

USA1UW 7:15 tối

USA2UW 7:15 tối

USA1UW 7:15 tối

USA3SE 8:15 tối

USA3SE 8:15 tối

USA3UW 9:15 tối

USA3UW 9:15 tối

Chú thích:

SE= học sinh THCS, THPT. UW= sinh viên, người đi làm. Buổi thực hành kéo dài 55 phút. 2 buổi/tuần.