Cài Đặt Messenger Nhí cho trẻ em

Cài đặt Messenger Nhí cho con rất dễ. Chỉ mất khoảng 10 phút vừa đọc (hoặc xem) vừa làm theo.

Phụ huynh có thể tìm hướng dẫn trên Google hoặc Youtube bằng cách gõ “cài đặt Messenger Nhí”. 


Dưới đây là vài kết quả gợi ý: 

ĐỌC:
Facebook Messenger Kids: Cách sử dụng như thế nào? 
https://quantrimang.com/facebook-messenger-kids-cach-su-dung-nhu-the-nao-143425

XEM:
Cách Tạo Tài Khoản Messenger Nhí (Messenger Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=BHOKl76nX_c