Đăng Ký Học

 

Các bước để tham gia khóa học là như sau.

  1. Điền thông tin vào Đơn Đăng Ký Học
  2. Dùng thông tin trong đơn đó để tạo tài khoản và làm bài kiểm tra xếp lớp, tại ĐÂY.
  3. Thông báo trên Facebook cho chúng tôi biết bạn đã làm xong, tại ĐÂY.

Sau khi xem bài, chúng tôi sẽ trao đổi với bạn lớp nào là phù hợp/dễ quá/khó quá/v.v. Sau khi thống nhất thì bạn sẽ có trong danh sách của khóa học và nhận được thông tin liên quan về giờ học, kiểm tra thiết bị, v.v.

Chúc bạn tìm được lớp hiệu quả nhất cho mình!