Image
iBSB Whiteboard

Chương trình khuyến học khóa 2211

Áp dụng với học sinh và sinh viên.

  • Giới thiệu 1 bạn: free 50%. 2+ bạn là free 100%. Chỉ tính khi bạn ấy trỏ thành học viên chính thức (sau những buổi học thử).
  • Hát 1 bài dân ca: free 25%. Hái nhiều bài cũng 25%.
  • Đọc 16 câu PACK: free 25%. Đọc nhiều lần cũng 25%.

Vậy, có hai cách để miễn phí hoàn toàn. Một là giới thiệu 2 bạn hoặc nhiều hơn. Hai là giới thiệu 1 bạn, hát 1 bài dân ca, và đọc 16 câu PACK.

Các bạn đi làm nếu gặp khó khăn về tài chính cũng có thể học được, chúng tôi sẽ hướng dẫn sau. Tiền không phải là lý do không học được ở đây.

--

HÁT DÂN CA:

Ghi video trò hát “chay” (không có nhạc) hoặc có kèm nhạc cụ (nếu có người biết chơi) một đoạn mà trò thuộc lòng (khoảng 30 giây). Không cần đúng nhịp gì cả, có quên chữ này kia cũng chẳng sao. Quan trọng là hát chân thành và tự nhiên. Thầy khuyến khích biết hát dân ca :)

ĐỌC 16 CÂU PACK:

Ghi video trò thuộc lòng đọc lưu loát 16 câu bí kíp phát âm của quyển Phát Âm Chân Kinh (PACK). Nó như là một cách giúp thầy quảng bá quyển sách sẽ xuất bản chuyên về phát âm mà sau này trò sẽ tự hào. 16 câu trong video tại ĐÂY hoặc đầu trang iBSB on Facebook.

Ghi video đủ ánh sáng, màn hình không rung. Có thể dùng điện thoại hoặc máy tính.